Terveys on tärkein aarteesi

Author: | Posted in Okategoriserade No comments

Oletko koskaan kuullut puhuttavan ihmisen kokonaisvaltaisesta terveydestä? Mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi oikein tarkoittaa? Terveys on asia, joka on kiinnostanut yhteiskuntaa ja sen yksittäisiä kansalaisia antiikin ajoista lähtien. Kreikkalainen filosofi ja tiedemies Aristoteles kertoi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkoittavan hyveellistä toimintaa, ja myös filosofi Platon tuki samankaltaista näkemystä.

Muinaiset filosofit esittivät myös ajatuksen, että hyvän terveyden ja yleiskunnon eteen pitää tehdä työtä. Samankaltainen ajatus on ihmiskunnassa ollut jo vuosia, että jokaisen on henkilökohtaisesti panostettava omaan hyvinvointiinsa esimerkiksi liikunnan, oikeanlaisen ruokavalion ja riittävän levon avulla. Lääkkeet ovat toimineet ennaltaehkäisevässä mielessä sekä erilaisten sairauksien hoidossa hyvin, ja erilaisia pandemioita vastaan on kehitetty toimivia rokotteita, jotta monet henkeä uhkaavat kulkutaudit on saatu pysähtymään.

Terveys jaetaan moneen eri osa-alueeseen

  • Fyysinen eli biologinen terveys tarkoittaa elimistön omaa toimintakykyä.
  • Mentaalinen eli psyykkinen terveys tarkoittaa ihmisen omien henkisten voimavarojen ja älyllisten kykyjen päivittäistä hyödyntämistä. Hyvä tai huono itseluottamus kuuluu myös psyykkiseen terveyteen.
  • Henkinen terveys tarkoittaa moraalia ja mielenrauhaa, jonka jokainen ihminen voi jossain elämänsä vaiheessa saavuttaa
  • Sosiaalinen terveys tarkoittaa yksittäisen ihmisen kykyä sekä solmia että ylläpitää ihmissuhteita. Sosiaalisen verkoston muodostuminen on osoitus hyvästä henkisestä terveydentilasta.
  • Emotionaalinen terveys kertoo kyvystä ilmaista, tunnistaa ja tulkita erilaisia tunnetiloja ja niiden hallintaa

Terveyden ammattilaiset ja kokonaisvaltaista terveyttä tutkivat henkilöt korostavat usein ihmisen olevan psykofyysinen kokonaisuus, jolloin sekä henkilön fyysinen terveys vaikuttaa psyykkiseen terveyteen, kuten myös päinvastoin.

Hyvä mielenterveys on jokaisen saavutettavissa

Mielenterveyden ongelmista on viime vuosina puhuttu hyvin paljon. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat erityisesti halunneet auttaa lapsia ja nuoria kohentamaan omaa itsetuntoaan ja kehittämään sosiaalista terveyttään. Lapsilla ja nuorilla, kuten myös kaiken ikäisillä kansalaisilla pitäisi olla uskotuista läheisistä ja ystävistä koostuva turvaverkko, joissa yksilöt ovat tärkeänä tukena elämän eri tilanteissa. Hyvään mielenterveyteen kuuluu hyvä elämänhallinta kaikissa elämän eri tilanteissa, optimistinen tulevaisuudenkuva, kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita ja hyvä taito kohdata elämässä eteen tulevia pieniä ja suuria ongelmia. Terveys on aihe, josta asiaa on paljon, joten aiheeseen kannattaa tutustua jo tänään vaikkapa korkealuokkaisen ja erittäin suositun macbook 16 puhelimen tai tablet-laitteen avulla. Useimmat tunnetut julkisuuden henkilöt ovat jo kauan kampanjoineet hyvän mielenterveyden puolesta erilaisten tilaisuuksien avulla.

Mielenterveydestä ja siihen liittyvistä ongelmista tiedetään Suomessa ja koko globaalissa maailmassa erittäin paljon. Vielä ei kuitenkaan ole keksitty sitä toimivaa ”punaista lankaa” eli keinoa, jonka avulla erilaiset mielenterveyteen vaikuttavat ongelmat tunnistettaisiin jo hyvin varhain ennen niiden selkeää pahentumista. Kouluissa asiasta puhutaan oppitunneilla jo ala-asteikäisille koululaisille ennen tulevaa murrosikää erilaisine yksilön kehitykseen kuuluvine ongelmineen. Nuorten aikuisten, keski-ikäisten ja seniori-ikäisten kohdalla mielenterveyden ongelmia ei myöskään ”lakaista maton alle”, vaan asiasta järjestetään luentoja muun muassa työpaikoilla ja palvelukodeissa. Verkossa asiasta puhutaan paljon erilaisilla suomen- ja englanninkielisillä foorumeilla, joihin kannattaa käydä tutustumassa.

Lisäravinteiden merkitys kokonaisvaltaisessa terveydenhuollossa

Suomalaiset ovat tottuneet käyttämään terveellisen ja monipuolisen ruokavalion ohella erilaisia lisäravinteita. Vitamiineja, hiven- ja kivennäisaineita on ollut tarjolla jo kauan sekä tavallisissa kaupoissa että apteekeissa sekä luontaistarvikeliikkeissä. Lisäravinteiden käyttö jakaa ihmisiä kahteen eri suuntaan. Monet asiantuntijat ovat nykyään sitä mieltä, että vitamiinit ja hivenaineet kannattaa ruoasta ja purkista vain silloin, kun niihin on todellista tarvetta. Erilaiset erityisryhmät, kuten vegaanit, toipilaat, lapset, nuoret, raskaana olevat ja seniori-ikäiset ovat usein henkilöitä, joille tiettyjen lisäravinteiden syöntiä suositellaan erilaisten puutostilojen ja niiden ennalta ehkäisyn vuoksi. Tutustu sekä vesi- että rasvaliukoisiin vitamiineihin verkossa ja keskustele aina terveydenhuollon ammattilaisen, kuten lääkärin kanssa lisäravinteisiin liittyvistä asioista.

  • Terveys on useimmille tärkein asia elämässä
  • Jokainen voi vaikuttaa omaan fyysiseen, psyykkiseen, henkiseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen terveyteensä
  • Hyvän mielenterveyden puolesta kampanjoidaan kaikkialla maailmassa. Apua on saatavilla tarvittaessa asuu sitten missä päin maailmaa tahansa

Add Your Comment

nominal